Kallelse till Dansklubben Quick & Quicks årsmöte 2018

Kallelse till Dansklubben Quick & Quicks årsmöte!

Datum: Måndag 12 mars
Tid: 19:00
Plats: Fläkt Woods, Västertorpsvägen 135, Hägersten

Medlemsavgiften måste vara inbetald (31/1) för att man ska ha rösträtt (och för att få tävla).

Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 25 februari, maila dessa till info@dansskola.se.

Medlemsavgift 2018 (helår):

  • Barn som inte fyllt/fyller 13 under året: 100 kr
  • Ungdomar, från 13 t.o.m. det år man fyller 20 år: 300 kr
  • Vuxen, fr om det år man fyller 21 år: 500 kr
  • Stödmedlemmar (föräldrar, släkt, vänner, grannar ….): 100 kr

Terminsavgift 1 000 kr för dansare (oavsett ålder) som tränar någon/några eller alla de dagar som styrelsen bokat lokal (tis-tor)

Medlems- och terminsavgiften ska vara betald senast 31 januari  på Plusgiro 58 76 62-8. Ange för-/efternamn och personnummer för vem betalningen avser alt. maila namn och personnummer till info@dansskola.se när ni betalt.

Dokument till mötet