Dopningsklassade läkemedel

Antidopning

Riksidrottsförbundet, och därmed alla specialidrottsförbund bl. a. Danssportförbundet, är anslutet till WADA, den internationella organisationen för bekämpande av dopning. Detta betyder att alla som utövar dans som sport lyder under antidopningreglerna. Du som har licens som tävlingsdansare mäste därför känna till vad detta innebär. Några huvudpunkter:

Dopningskontroll
Du kan när som helst i samband med en tävling bli uttagen till att lämna dopingprov. Om du då nekar så anses detta vara liktydigt med att du varit dopad. En dopad tävlande fråntas alla placeringar vid tävlingen och kan också råka ut för andra bestraffningar beroende på omständigheterna. De dansare som tillhör den svenska elitgruppen (totalt endast ett femtiotal) måste dessutom stå till förfogande för kontroll året runt, dygnet runt, under både träning och tävling.
Otillåtna preparat

Dispensregler

  • â Tävlar du internationellt
  • • Tillhör du gruppen hög eller låg nivÃ¥ (inom danssport räknas seniorer, vuxna och juniorer som tillhör de två
  • högsta öppna  klasserna hög nivå)
  • Arten av medicin

Om du är t.ex. astmatiker eller diabetiker, och därför medicinerar mer eller mindre regelbundet, så skall du se till att du alltid har med en kopia på läkarintyg till varje tävling. Intyget skall visas upp för tävlingsledningen innan tävlingen börjar. För att underlätta för alla dansare har klubben tänkt samla in kopior påÃ¥ alla läkarintyg och förvara dessa i en särskild pärm som medtages till varje tävling. Kopia på läkarintyg kan skickas in till klubben samtidigt som nedanstående talong insänds.

För att fortsättningsvis få ut en licens som tävlingsdansare måste du med din namnteckning bekräfta att du har förstått innebörden i antidopningsreglerna. Om du är under 15 år ska målsman skriva på. Klicka här för att ladda licensansökan

Om du använder en medicin, tillfälligt eller permanent, och förstår eller misstänker att den kan vara otillåten, så kan du söka dispens. Avgörande för vilken typa av dispens du skall söka är:

De preparat som inte får användas finns förtecknade i WADA:s antidopningslista. En svensk utgåva finns alltid att hämta på RF:s hemsida (www.rf.se). Det är en omfattande och mycket teknisk lista. Ett enklare sätt att fä reda på om ett preparat är otillåtet är att gå till den s.k. röda listan (finns också på www.rf.se). Den innehåller preparatens salunamn och är alltå lättare att hantera för den som använder mediciner.

Lär mer om antidopning på  www.danssport.se